QuaRatio

Wij zijn QuaRatio, expert op het gebied van rekenkunde, data en IT. 
Wij bieden praktische rekenkundige oplossingen in technische, complexe omgevingen. 
Onze ervaring spitst zich op de financiele markt: pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, verzekeraars en banken. Voor diverse partijen hebben wij in complexe projecten gewerkt aan de rekenkern en data. 

Core business: De kern van de zaak

Wij geloven dat rekenkernen het hart vormen van het bedrijfsleven en financiële instellingen in het bijzonder. Een goede, flexibele rekenkern is meer dan een 'wens', het is de sleutel tot succes!

Zonder een moderne, snelwerkende en eenvoudig aan te passen rekenkern is het onmogelijk de marktontwikkelingen voor te blijven. Een rekenkern opgezet volgens de QuaRatio methodiek geeft u de sleutel in handen om continu succesvolle, innovatieve (verzekerings- en pensioen) producten op de markt te brengen én te verbeteren.

Uniek

Overal om ons heen wordt gerekend, elk apparaat, elke computer. Wij zijn echter gespecialiseerd in de wiskunde van de financiële wereld. Wij combineren kennis van de financiële wereld, actuariaat en IT in onze consultancy. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande producten en infrastructuur. Wij zetten deze onderdelen echter in volgens onze unieke visie en werkwijze: De QuaRatio methode.