Grip op de Pensioenketen

Oproep aan Pensioenfondsbestuurders

© Copyright 2017
B. van der Burg en M. Geerars
QuaRatio BV
www.quaratio.com

 

Overal in de pensioenmarkt wordt gepraat over gebrekkige pensioenystemen. De pensioensystemen zouden bol staan van de fouten. Een veelvuldig genoemde oplossing is het implementeren van een “nieuw, schoon en toekomstvast pensioensysteem”. Deze oplossing is complex, duur en geeft geen garantie voor een duurzaam foutloos pensioensysteem. Zeker niet als de fouten buiten de pensioensystemen worden gecreëerd. Bijvoorbeeld als de aanlevering van gegevens door de werknemer of de werkgever al fouten bevat.

Een oplossing is om de gegevensaanlevering te baseren op de loonaangiften naar de belastingdienst die de werkgever maandelijks doet. Deze gegevens zijn de basis voor de loonstroken die periodiek door de werknemers gecontroleerd worden.

Een andere mogelijke oplossing is om controle uit te voeren over de gehele keten heen. Van de loonaangifte / het loonstrookje aan de voorkant tot aan de Uniforme Pensioen Aanspraken uit het Pensioenregister aan de achterkant van de pensioenketen. Dit geeft inzicht waar de fouten worden gemaakt en waar verbeteringen toegepast kunnen worden.

Wij roepen pensioenfondsbestuurders op om meer werk te maken van ketenbrede controles om grip te krijgen op de witte vlekken in de gehele pensioenketen.

Met een ketencontrole nemen we de gegevens van de loonaangifte / de salarisstrook van de werknemer aan de ene kant en de Uniforme Pensioen Aanspraken aan de andere kant als basis. Beiden worden door de werknemer zelf gecontroleerd. Dat legt een sterk fundament onder de te controleren berekeningen. Met deze methodiek kan worden aangetoond waar de fouten in de pensioenketen gemaakt worden en wat de impact van de fouten is.

In deze white paper is deze blog meer in detail beschreven.

 

Contact

Een keer koffie drinken en sparren, ideeën uitwisselen?
Wij komen graag met u in contact.
Een goed gesprek is goud waard.

 

QuaRatio BV

www.quaratio.com
www.linkedin.com/company/quaratio
www.linkedin.com/in/bart-van-der-burg-408565
+31 (0)6 4531 0205

Quinto-P 3.0, Statistiek in pensioen- en levenadministraties

In 2011 heeft de DNB de pensioenfondsen gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de rechten en aanspraken van deelnemers in de administratie, het zogenaamde Quinto-P onderzoek. In een Quinto-P onderzoek wordt aanbevolen om de kwaliteit van de pensioenadministratie te toetsen middels een steekproef van 30 trekkingen, 15 aselect en 15 select gekozen deelnemers. Statistisch is eenvoudig aan te tonen dat een dergelijk onderzoek niet voldoende is.

Een gemiddelde administratie heeft ruim meer dan 30 mutaties en/of uitzonderingen. Administraties met honderden (200+) verschillende mutatiesoorten zijn meer regel dan uitzondering. Daarnaast zijn in administratiesystemen vele andere soorten, vooraf onbekende, uitzonderingen aanwezig. Doordat sommige uitzonderingen of fouten in de administratie vooraf onbekend zijn, wordt een puur statistische benadering aanbevolen.

Het aantal benodigde trekkingen wordt voornamelijk bepaald door het aantal polissen dat een bepaalde fout bevat. Uit praktijkervaring is de kleinste pluk ‘foutieve’ deelnemers 0,2% (200 op de 100.000). Dan zal je 1496 deelnemers aselect moeten kiezen om 95% kans te hebben dat één van deze ‘foutieve’ deelnemers geselecteerd is. In een grafiek:

grafiek-quintp-p-3-0

Conclusies:

  • 30 (a)select gekozen deelnemers is volstrekt onvoldoende om iets zinnigs te kunnen zeggen over de kwaliteit van een pensioenadministratie.

  • Bij een kans van 0,2% op een foutieve deelnemer is een steekproef van 1496 deelnemers is al een stuk realistischer om met 95% zekerheid alle fouten in een pensioen- of levenadministratie op te sporen.

Vragen of ideeën?

  • Lees de white paper voor meer achtergrond.
  • Reageer op deze blog.
  • Of neem contact op. Een goed gesprek is goud waard.

Even voorstellen.

Mark Geerars

Met 25+ jaar werkervaring is Mark een zeer ervaren professional in de leven- en pensioenmarkt. Mark heeft in diverse functies gewerkt, van secretaris voor pensioenfondsen, pensioenmedewerker, accountmanager bij PGGM tot projectmanager en accountmanager van een online administratiesysteem. Mark kent daarmee de pensioen- en levenmarkt als geen ander.

Mark is rustig en een echte ‘people manager’. Voor elke organisatie maakt hij het verschil, door orde en rust te brengen, doelen te stellen, planmatig werk te werken en belangen te verenigen.

Bart van der Burg 

Bart is natuurkundig ingenieur van achtergrond en heeft ruim 20+ jaar werkervaring in de leven- en pensioenbranche. Bart is begonnen als business consultant in veranderprojecten van (administratie-)systemen. In zijn projecten, is de nadruk steeds meer gaan liggen op de implementatie van (actuariële) rekenregels. Als projectmanager en ondernemer pakt Bart uitdagingen met beide handen aan. Met als motto: ‘praktisch en oplossingsgericht’ komt hij met creatieve en doortastende oplossingen voor de uitdagingen waar de pensioen- en levenbranche voor staan.

QuaRatio is gestart!

quaratio-startup

Op 1 september 2016 zijn Mark Geerars en Bart van der Burg gestart met QuaRatio: business consultants op het gebied van actuariële dataverwerking voor leven- en pensioentechniek.

Daarmee begeeft QuaRatio zich op het raakvlak tussen administratie, techniek en actuariaat. QuaRatio voert projecten uit waarbij rekentechnische aspecten en intensieve dataverwerking een belangrijke rol spelen. De business consultants van QuaRatio beschikken over uitgebreide ervaring in de pensioen- en levenmarkt, gecombineerd met diepgaande kennis van de rekenregels die bij pensioenen en leven komen kijken: Math & Data for Financials.

QuaRatio gelooft dat de rekenregels van de pensioen- en levenproducten de kern zijn van ieder pensioenen (DB en DC) en iedere levensverzekering. Wij geloven dat deze rekenregels in de loop der jaren zodanig verspreid zijn geïmplementeerd in meerdere administratie- en actuariële systemen, dat dit de productinnovatie nu in de weg zit. Door te focussen op de (actuariële) rekenregels wilt QuaRatio bereiken dat de productrekenregels centraal en op flexibele wijze beheerd kunnen worden.

Met deze visie moet de productinnovatie en -vernieuwing weer terugkomen. Veranderprojecten van administratie- of actuariële systemen worden versimpeld en het risico in projecten wordt verlaagd.

Deze visie ondersteunen we niet alleen met business consultants met kennis van zaken. QuaRatio investeert ook in software om deze rekenregels centraal te beheren, te beheersen en reproduceerbaar uit te kunnen rollen. Bijvoorbeeld te gebruiken in rekenkundige projecten, of voor validatie doeleinden van rekenmodellen.

Een keer ideeën uitwisselen? Een keer sparren met vakgenoten? Of gewoon geïnteresseerd?
Neem contact op.
Een goed gesprek is goud waard.