Onze ervaring

Centrale Rekenkernen

Voor diverse financiële instellingen hebben wij gewerkt aan de ontwikkeling, verbetering of vervanging van de rekenkern, gekoppeld aan de administratie-, offerte- of aan actuariële systemen.

Voor financiële instellingen

Deze projecten hebben we uitgevoerd voor levensverzekeraars, pensioenverzekeraars, pensioenuitvoerders en pensioenfondsen.

Kennis van financiële producten

  • OverlijdensRisico Verzekeringen
  • Defined Benefit pensioenen
  • Defined Contribution pensioenen
  • Universal Life verzekeringen
  • Unit Linked verzekeringen
  • Data, data, data...

    Dit gaat gepaard met intensieve dataverwerking, data-analyse en datacontrole. Zo hebben wij grote hoeveelheden polissen of deelnemers doorgerekend. Hetzij voor éénmalige berekeningen voor gehele populaties, hetzij voor periodieke berekeningen / prolongaties.