Pensioenfondsen

Onbegrip beheerst de communicatie tussen de diverse partijen in de pensioenketen. Pensioenfondsen spelen een centrale rol in deze keten. Wij roepen de pensioenfondsen op om meer grip te krijgen in deze keten en aantoonbaar 'in control' te zijn. De keten moet aantoonbaar werken. Vanuit een onafhankelijke rol biedt QuaRatio de tools aan om meer grip te krijgen op de pensioenketen. Ketenbreed. En statistisch verantwoord.

Werkgeverscontrole

De eerste stap in de pensioenketen is de HR- en salarisadministratie van de werkgever. De pensioenkennis bij werkgevers is vaak voor verbetering vatbaar. Automatisering in de HR- en salarisadministratie van werkgevers is vaak niet gericht op pensioenberekeningen. Fouten hierin werken door in de gehele pensioenketen.

QuaRatio heeft een methodiek ontwikkeld om pensioenfondsen grip en inzicht te geven op de correctheid en volledigheid op deze cruciale eerste stap in de keten.

Periodieke controles van Pensioenfondsen

Daarnaast heeft QuaRatio een controle ontwikkeld op de administratie van uw uitvoerder. De standaard vereiste controles van de DNB, schieten aantoonbaar tekort, zie ons blog 'Quinto P 3.0' hierover. Als pensioenfonds bent u wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de administratie van uw uitvoerder. QuaRatio biedt de middelen om de kwaliteit van de administratie van uw uitvoerder te kunnen beoordelen.

Met de QuaRatio methodiek tonen we op onafhankelijke en statistische wijze aan wat de kwaliteit is van de administratie van uw uitvoerder. U krijgt een statistisch verantwoord en gedetailleerd inzicht in de verbeterpunten.

De ideale middel voor grip op de gehele pensioenketen in één keer.
Vanaf het loonstrookje dat gecontroleerd wordt door de werknemer tot de UPA aanspraken die aan de achterkant van de pensioenketen weer teruggekoppeld worden aan diezelfde werknemer. Completer kan het niet.

Ingangscontrole bij verandering van pensioenuitvoerder of overstap naar APF

De markt van Pensioenfondsen is enorm in beweging. Het aantal fondsen wat wisselt van uitvoerder is groot. De nieuwe mogelijkheid van APF biedt mogelijkheden voor migratie van fondsen. Echter uit onze ervaring is gebleken, dat er veel mis kan zijn met de wijze waarop de administratie is gevoerd en ook met de berekening van aanspraken en beleggingen. Een paar procent verschil kan al grote gevolgen hebben! Onze ervaring leert echter dat het veelal meer dan om een paar procent gaat: werknemers die niet opgegeven zijn, part time percentages die niet verwerkt zijn, partners die onbekend zijn, zijn maar enkele van de gevonden onjuistheden. Accountants richten zich uitsluitend op de gegevens van de uitvoerder. Wij vergelijken de gegevens van meerdere bronnen met de gegevens van de pensioenuitvoerder of -administratie, zoals de gegevens van de werkgever.