Pensioenuitvoerders

Advies wiskunde individuele (DC) regeling

QuaRatio is gespecialiseerd in het maken en inrichten van rekenkernen. Rekenkundige programma’s die complexe wiskunde toepassen. Wij worden regelmatig gevraagd om deze vraag in te vullen. Kennis van IT of kennis van actuariële zaken is vaak voorhanden of voldoende in te huren, maar juist de combinatie maakt ons speciaal. Zo ook voor een bureau wat de eindklanten een prognose wil kunnen geven van het pensioen, waarbij deze klant zelf kan schuiven met de mogelijkheden. Hier zijn bijzondere wiskundige formules voor nodig. Wij kunnen elke variabele vertalen in wiskundige formules en beginselen.

Machine Learning

Allereerst: Wat is Machine Learning? Het is een techniek om computers te leren voorspellingen te doen gebaseerd op data. De techniek vergelijkt ontelbaar veel mogelijke verbanden en leert welke veel vaker voorkomen en dus waarschijnlijker zijn. Of juist omgekeerd, welke bevindingen juist volkomen buiten de routines (algoritmen) vallen en dus waarschijnlijk een fout bevatten. Wij hebben een systeem geprogrammeerd die zichzelf traint en leert. 

Conversie

De conversie van oude naar nieuwe systemen is vaak een gevoelig proces wat zorgvuldig dient te gebeuren. Rechten en plichten van deelnemers of verzekerden dienen, inclusief historie, actuarieel juist over te komen in het nieuwe systeem. Wij hebben ervaring met het zorgvuldig inladen, schonen, ordenen, doorrekenen en doorgeven van data aan het nieuwe systeem.

Implementatie Rekenkernen

Wij hebben veel ervaring en kennis van de diverse rekenengines. QuaRatio kan u ondersteunen en adviseren bij de keuze en implementatie van een nieuwe rekenkern. Of het nu gaat om Prophet, Moses, ProductXpress of VP/MS. De rekenkern is de motor van uw bedrijf en een juiste keuze is essentieel, evenals de juiste ingebruikname.